dentální hygienistka

Dentální hygienistka vykonává edukační činnost v rámci zubní prevence, dále na základě indikace zubního lékaře poskytuje preventivní péči na úseku dentální hygieny a pod odborným dohledem zubního lékaře asistuje při poskytování preventivní, léčebné a diagnostické péče na úseku zubního lékařství.

Práce dentální hygienistky se řadí mezi nelékařská zdravotnická povolání.