hygiena

Hygiena má v souvislosti s lékařstvím dva různé významy, které však spolu úzce souvisejí:

  1. věda o zdraví a jeho uchování,
  2. různé způsoby uchovávání čistoty, které podporují zdraví a pohodu, zejména svou vlastní (osobní hygiena, dentální hygiena apod.).

Odvozené přídavné jméno je hygienický.

Viz také další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz hygiena, hygienický apod.