poučení pacienta

Při registraci v ordinaci praktického lékaře (nebo i jiného lékaře primární péče) je pacient poučen o vnitřním řádu praxe a o pravidlech objednávání, akutního ošetření, komunikace s ordinací a podobně. Poučení může proběhnout i formou písemných materiálů nebo odkazem na webové stránky.

Pacient by měl porozumět všem úkonům, které praktický lékař a ostatní zdravotníci v ordinaci s ním v rámci klinických činností provádějí a být přiměřeně závažnosti zákroku poučen. V některých případech, v ordinaci praktického lékaře však spíše vzácně, může být vyzván k podepsání tzv. informovaného souhlasu. Naopak, odmítá-li po poučení se doporučenému výkonu (vyšetření, léčebnému postupu) podrobit, může být vyzván k podepsání odmítnutí, tzv. negativního reverzu.