informovaný souhlas

Informovaný souhlas je dobrovolný souhlas, který uděluje člověk podstupující nějaký zdravotní výkon (např. pacient u lékaře nebo v nemocnici, člověk podstupující očkování, účastník klinické studie apod.), případně jeho zákonný zástupce, poté, co byl seznámen s účelem, metodou, postupem a případnými přínosy i riziky daného zákroku. Hlavními kritérii informovaného souhlasu je, aby člověk udělující souhlas rozuměl všemu, co o daném zákroku potřebuje vědět, aby souhlas nebyl udělován pod nátlakem, v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a aby člověk byl obeznámen s tím, že již udělený souhlas může kdykoli odvolat.