praktický lékař

Praktický lékař neboli „praktik“ je lékař primární péče vzdělaný v oboru všeobecného lékařství, který poskytuje základní léčebně preventivní péči. V systému českého zdravotnictví se praktičtí lékaři dělí do dvou hlavních skupin: praktičtí lékaři pro děti a dorost a praktičtí lékaři pro dospělé.
Vyhledat „praktický lékař“ na NZIP