praktický lékař

Praktický lékař je zkrácený název pro všeobecného praktického lékaře.