písemné prohlášení o odmítnutí zdravotních služeb

Písemné prohlášení o odmítnutí zdravotních služeb nebo jen zkráceně negativní reverz obnáší:

  1. poučení pacienta o aktuálním zdravotním stavu,
  2. opakované (tj. alespoň 2×) vysvětlení, co pro pacienta nepodstoupení navrhovaného zdravotního výkonu znamená,
  3. vyjmenovaní veškerých rizik (i včetně případného úmrtí, pokud toto hrozí),
  4. místo prohlášení a podpis pacienta.

Tato situace může nastat v případě, kdy pacient odmítá nějaký zdravotní výkon nebo některou jeho část, nebo si přeje použít jinou metodu, která sice je lege artis, ale není v přínosech a rizicích srovnatelná s navrhovaným postupem.