laboratorní vyšetření

Laboratorní vyšetření je postup, při kterém je v laboratoři vyšetřován vzorek krve, moči nebo jiného materiálu odebraného z lidského těla. Laboratorní vyšetření může pomoci stanovit diagnózu, naplánovat léčbu, ověřit, zda léčba funguje, nebo sledovat průběh onemocnění.