akutní respirační infekce

Akutní respirační infekce neboli ARI (zkratka pochází z anglického názvu acute respiratory infection) je infekce dýchacích cest, která se vyznačuje následujícími klinickými příznaky:

Nejznámějším příkladem akutní respirační infekce je nachlazení. Z anatomického hlediska lze akutní respirační infekce dělit na záněty dolních dýchacích cest a záněty horních dýchacích cest.

Viz také akutní, respirační infekce.