doprovod hospitalizovaného dítěte

Doprovod hospitalizovaného dítěte je blízká osoba doprovázející dítě během hospitalizace, nejčastěji jeho zákonný zástupce (obvykle tedy rodič dítěte), případně osoba zákonným zástupcem pověřená (např. prarodič, zletilý sourozenec hospitalizovaného dítěte, nebo jiná blízká osoba, na jejíž volbě ideálně panuje mezi dítětem a jeho zákonným zástupcem shoda). Doprovod poskytuje dítěti v nemocnici praktickou i emoční podporu a jeho přítomnost u dítěte nesmí být podmiňována platbou za doplňkové či nadstandardní služby.