nemocnice

Nemocnice je zdravotnické zařízení, v němž je poskytována lůžková zdravotní péče.

Odvozené přídavné jméno je nemocniční.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Nemocnice a hospitalizace