zákonný zástupce

Zákonný zástupce je osoba oprávněná právně jednat jménem a na účet jiné osoby, přičemž toto její oprávnění na rozdíl od jiných druhů zastoupení vzniká přímo ze zákona. Zákonné zastoupení se vztahuje na případy, kdy fyzické osoby nejsou plně svéprávné z důvodů nedosažení zletilosti. Nejtypičtějším příkladem je zákonné zastoupení nezletilých dětí jejich rodiči nebo osvojiteli (adopce). Zákonné zastoupení v České republice v současné době upravuje zejména občanský zákoník.