Dieta u onemocnění kostí a zubů

Kvalita kosti se zakládá v mládí a od časné dospělosti pak dochází postupně k úbytku kostního minerálu. Osteoporóza postihuje zejména ženy po přechodu a v menší míře i muže. Pozdní komplikací pak bývají fraktury zejména krčku stehenní kosti, které významně ohrožují život. Kvalita kosti je dána příjmem vápníku, ale i bílkovin a vitaminů. Rovněž pro kvalitu chrupu je nutný dostatečný příjem vápníku. Kaz vyvolávající jsou sladká jídla, zejména jednoduché cukry (např. med).


  • Zuby a diety

    Pro dostatečnou kvalitu chrupu je nutný dostatečný příjem vápníku. Kariogenní jsou sladká jídla, zejména jednoduché cukry (např. med). Příjem fluoridu je v současnosti zajištěn fluoridací vody a zubních past. Největší kariogenní potenciál mají sladká jídla. Sladké potraviny je proto vhodné jíst současně s dalšími jídly. Důležitý je čisticí efekt zeleniny a méně sladkého ovoce.

  • Vápník v dietě

    Kvalita kosti se zakládá v mládí a od časné dospělosti pak dochází postupně k úbytku kostního minerálu. Osteoporóza postihuje zejména ženy po přechodu a v menší míře i muže. Pozdní komplikací pak bývají fraktury zejména krčku stehenní kosti, které významně ohrožují život. Množství kostního minerálu určíme snadno vyšetřením – denzitometrií.