Preventivní prohlídky podle věku

Různé věkové skupiny mají nárok na různá vyšetření v rámci preventivních prohlídek. Jednotlivá vyšetření jsou v jasně definovaných intervalech proplácena z veřejného zdravotního pojištění. Články v této rubrice si kladou za cíl usnadnit orientaci v českém systému preventivních prohlídek.


 • Preventivní prohlídky: stručný přehled

  Podívejme se na různé typy preventivních prohlídek i na jednotlivá vyšetření, která jsou v jejich rámci prováděna a jsou plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

 • Preventivní prohlídky: děti do 18 let

  Již v prvních měsících života má dítě podstoupit nejen řadu preventivních prohlídek, ale také povinných očkování. Praktický lékař pro děti a dorost, u kterého necháte své dítě registrovat, vás bude na prohlídky i očkování zvát. Je v zájmu vašeho dítěte, abyste nic z toho nezanedbali.

 • Preventivní prohlídky: ženy ve věku 18–35 let

  Ženy ve věku 18–35 let mají nárok na všeobecné preventivní prohlídky, zubní preventivní prohlídky, gynekologické preventivní prohlídky, vyšetření koncentrace tuků v krvi, kontrolu glykemie, orientační vyšetření moči, případně i klinické vyšetření prsů.

 • Preventivní prohlídky: ženy ve věku 35–50 let

  Ženy ve věku 35–50 let mají nárok na všeobecné preventivní prohlídky, zubní preventivní prohlídky, gynekologické preventivní prohlídky, kontrolu glykemie, vyšetření koncentrace tuků v krvi, orientační vyšetření moči, vyšetření EKG a preventivní mamografické vyšetření.

 • Preventivní prohlídky: muži ve věku 35–50 let

  Muži ve věku 35–50 let mají nárok na všeobecné preventivní prohlídky, zubní preventivní prohlídky, kontrolu glykemie, vyšetření koncentrace tuků v krvi, orientační vyšetření moči a vyšetření EKG.

Související témata

Screening