Články

 • Domácí násilí: co to je?

  Domácím násilím se rozumí týrání fyzické (tělesné), psychické (duševní), sexuální nebo ekonomické mezi blízkými osobami, ke kterému dochází opakovaně v jejich soukromí, mimo kontrolu veřejnosti. Intenzita násilí se stupňuje a oběť ztrácí schopnost včas tyto střety zastavit a vyřešit narušený vztah.

 • Týrání dětí

  Týráním dítěte se rozumí různé formy úmyslného násilného chování dospělé osoby, nejčastěji rodiče vůči dítěti. Je to jakékoliv nenáhodné, vědomé i nevědomé jednání rodiče, vychovatele nebo jiné osoby vůči dítěti, jež je v dané společnosti nepřijatelné nebo odmítané, a které poškozuje tělesný, duševní a společenský stav a vývoj dítěte, popřípadě způsobuje jeho smrt.

 • Konflikt a jeho řešení

  Konflikt je průvodním jevem života ve společnosti a je dobré vědět, že normálním a nevyhnutelným. Slovo konflikt pochází z latinského „conflictus“, což znamená srazit se spolu. Kde je společně více lidí, vznikají konflikty.

 • Šikana na pracovišti (mobbing a bossing)

  Domníváte se, že vám kolegové nebo váš nadřízený záměrně znepříjemňují život na pracovišti? Pak by mohlo jít o šikanu. Jak ji poznat a co dělat? Pokud si na vás zasedli kolegové, jedná se o tzv. mobbing, pokud vás trápí nadřízený, hovoří se o bossingu. Jejich cílem je obvykle, abyste byl propuštěn z práce.

Doporučené externí zdroje