Škola a zdraví


 • Vnitřní prostředí školy

  Ve vnitřním prostředí trávíme nejvíce času, často až 80–90 %. Děti tráví 90 % času ve třídách, bytech, v dopravních prostředcích. Obvykle se vnitřní prostředí definuje jako „prostředí/ovzduší, které nemá přímé spojení s prostředím/ovzduším venkovním a/nebo je natolik ovlivňováno vnitřními zdroji, že se významně liší od prostředí/ovzduší venkovního. Může mít zcela specifické mikroklima.“

 • Program Škola podporující zdraví (ŠPZ)

  Škola podporující zdraví je program Světové zdravotnické organizace, který řeší systematicky otázky a problémy v oblasti fyzického, psychického a sociálního zdraví. Cílem programu ŠPZ je podporovat zdraví ve všech jeho rovinách. Cílem proměny školy je trvale umožňovat optimální rozvoj žáka a učitele v součinnosti s rodiči a obcí, po stránce tělesné, duševní a sociální. Program je zároveň nástrojem včasné primární prevence civilizačních chorob, antisociálního chování a všech závislostí. 

 • Pohybová aktivita ve školách

  Každá chvilka, kterou děti věnují pohybu, prospívá jejich zdraví, protože přibývá obézních dětí. Z nich často vyrostou obézní dospělí, u kterých dříve či později propukne cukrovka, onemocní vysokým krevním tlakem, v důsledku přetížení pohybového ústrojí se zhorší jejich pohyblivost a později soběstačnost a odnese to také jejich psychika. Obézní děti si nevěří, mohou se stát terčem šikany a jako dospívající mají problémy s navazováním partnerských vztahů. Příčinou obezity však není jen nedostatek pohybové aktivity, ale také přejídání a nevhodná skladba stravy.

 • Šikana ve škole

  Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a opakované užití fyzických a psychických útoků jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit.

 • Školní aktovka a zdraví

  K péči o zdravý tělesný vývoj školáka patří nejen výběr vhodné školní aktovky nebo batohu, ale také správné používání. Jakou vybrat školní aktovku a jak ji správně naplnit, aby nepoškozovala záda?