Násilí doma a v práci

Domácí násilí obestírá řada mýtů. Rozumí se jim týrání fyzické (tělesné), psychické (duševní), sexuální nebo ekonomické mezi blízkými osobami. Týráním dítěte se rozumí různé formy úmyslného násilného chování dospělé osoby, nejčastěji rodiče vůči dítěti. Některé skupiny dětí jsou více ohroženy než jiné. Je třeba rozeznávat týrání od konfliktu, který je průvodním jevem života ve společnosti a je dobré vědět, že normálním a nevyhnutelným.


 • Domácí násilí: co to je?

  Domácím násilím se rozumí týrání fyzické (tělesné), psychické (duševní), sexuální nebo ekonomické mezi blízkými osobami, ke kterému dochází opakovaně v jejich soukromí, mimo kontrolu veřejnosti. Intenzita násilí se stupňuje a oběť ztrácí schopnost včas tyto střety zastavit a vyřešit narušený vztah.

 • Týrání dětí

  Týráním dítěte se rozumí různé formy úmyslného násilného chování dospělé osoby, nejčastěji rodiče vůči dítěti. Je to jakékoliv nenáhodné, vědomé i nevědomé jednání rodiče, vychovatele nebo jiné osoby vůči dítěti, jež je v dané společnosti nepřijatelné nebo odmítané, a které poškozuje tělesný, duševní a společenský stav a vývoj dítěte, popřípadě způsobuje jeho smrt.

 • Mýty o domácím násilí

  Domácí násilí obestírá řada často tradovaných mýtů, které bohužel přispívají k tomu, že mu není učiněna přítrž včas.

 • Konflikt a jeho řešení

  Konflikt je průvodním jevem života ve společnosti a je dobré vědět, že normálním a nevyhnutelným. Slovo konflikt pochází z latinského „conflictus“, což znamená srazit se spolu. Kde je společně více lidí, vznikají konflikty.

 • Šikana na pracovišti (mobbing a bossing)

  Domníváte se, že vám kolegové nebo váš nadřízený záměrně znepříjemňují život na pracovišti? Pak by mohlo jít o šikanu. Jak ji poznat a co dělat? Pokud si na vás zasedli kolegové, jedná se o tzv. mobbing, pokud vás trápí nadřízený, hovoří se o bossingu. Jejich cílem je obvykle, abyste byl propuštěn z práce.