Příspěvek na zvláštní pomůcku

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má člověk se zdravotním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Na odkazu se dozvíte, kdo může o dávku požádat, jak má postupovat, jaké jsou maximální limity pro různé typy pomůcek včetně aut a jaká je výše spoluúčasti.

Pokračujte na původní zdroj

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Více v kategorii Zdravotní postižení

Články na NZIP

 • Školní aktovka a zdraví

  K péči o zdravý tělesný vývoj školáka patří nejen výběr vhodné školní aktovky nebo batohu, ale také správné používání. Jakou vybrat školní aktovku a jak ji správně naplnit, aby nepoškozovala záda?

 • Nepravidelný chrup a rovnátka

  Odhaduje se, že přibližně 40 % dětí a dospívajících trpí nesprávným postavením zubů, které, pokud se neléčí, může dlouhodobě ovlivnit kvalitu života a zdraví. Nepravidelný chrup je často vnímán jako znepokojující, zejména z estetických důvodů. Většinou přivádějí děti k ortodontistovi rodiče; stále častěji však chtějí doplnit ortodontickou terapii vynechanou v adolescenci i dospělí. Rozdíl spočívá v tom, že v dospělosti lze korigovat pouze špatně zarovnané zuby, ale již není možné upravit nežádoucí vývoj ve velikosti a poloze čelistí, jejichž terapii je nutné provádět během růstové fáze dítěte.

 • České ILCO, z.s.

  České ILCO, z.s. je pacientská organizace sdružující stomiky v České republice. Stomik je zdravotně postižený občan, s dočasně nebo trvale vyvedeným dutým orgánem na povrch těla. Nejčastěji je vyvedeno tlusté a tenké střevo nebo močové cesty, čímž dochází ke změně základních fyziologických funkcí, k neovladatelnému vyprazdňování stolice, střevního obsahu nebo moči nepřirozenou cestou s nutností používání stomických pomůcek. Důsledkem je výrazné zhoršení celkové kvality života.

 • Pohybová aktivita ve školách

  Každá chvilka, kterou děti věnují pohybu, prospívá jejich zdraví, protože přibývá obézních dětí. Z nich často vyrostou obézní dospělí, u kterých dříve či později propukne cukrovka, onemocní vysokým krevním tlakem, v důsledku přetížení pohybového ústrojí se zhorší jejich pohyblivost a později soběstačnost a odnese to také jejich psychika. Obézní děti si nevěří, mohou se stát terčem šikany a jako dospívající mají problémy s navazováním partnerských vztahů. Příčinou obezity však není jen nedostatek pohybové aktivity, ale také přejídání a nevhodná skladba stravy.

Doporučené zdroje

 • Hluchota

  Zdroje věnované příčinám, diagnostice, typům, stupňům a možnosti léčby hluchoty. Dozvíte se, co poškozuje sluch, jaké pomůcky pomáhají osobám se sluchovým postižením a jakou podporu, dětem s poruchou sluchu, poskytuje Společnost pro ranou péči.

  Přejít na externí zdroj
 • Příspěvek na zvláštní pomůcku

  Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo těžké sluchové postižení anebo těžké zrakové postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených osobám se zdravotním postižením, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek na zvláštní pomůcku, je stanoven ve vyhlášce č. 388/2011 Sb. Detailní popis postupu při podání žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku najdete na Portálu veřejné správy.

  Přejít na externí zdroj
 • Slepota

  Zdroje věnované příčinám, projevům, diagnostice a možnosti léčby slepoty. Jaké existují technologie a pomůcky pro nevidomé a jakým způsobem jsou lidé se ztrátou zraku schopni se zapojit do běžného života? Otázky na tyto odpovědi, spolu s dalšími informacemi, které se týkají poškození zraku, naleznete v uvedených příspěvcích.

  Přejít na externí zdroj
 • Průkaz osoby se zdravotním postižením

  Držitelé průkazu osoby se zdravotním postižením mohou v závislosti na symbolu uvedeném na průkazu uplatňovat širokou škálu benefitů, které jim garantují jednotlivé právní předpisy, popř. které jim nabízí soukromé subjekty zejména v oblasti služeb. Podle míry funkčního postižení pohyblivosti a orientace se určuje druh označení průkazu symbolem „TP“, „ZTP“ nebo „ZTP/P“. Detailní popis postupu při podání žádosti o průkaz osoby se zdravotním postižením najdete na Portálu veřejné správy.

  Přejít na externí zdroj