Příspěvek na zvláštní pomůcku

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má člověk se charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Na odkazu se dozvíte, kdo může o dávku požádat, jak má postupovat, jaké jsou maximální limity pro různé typy pomůcek včetně aut a jaká je výše spoluúčasti.

Pokračujte na původní zdroj

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Více v kategorii Zdravotní postižení