Příspěvek na zvláštní pomůcku

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má člověk se zdravotním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Na odkazu se dozvíte, kdo může o dávku požádat, jak má postupovat, jaké jsou maximální limity pro různé typy pomůcek včetně aut a jaká je výše spoluúčasti.

Pokračujte na původní zdroj

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Více v kategorii Zdravotní postižení

Články na NZIP

 • Školní aktovka a zdraví

  K péči o zdravý tělesný vývoj školáka patří nejen výběr vhodné školní aktovky nebo batohu, ale také správné používání. Jakou vybrat školní aktovku a jak ji správně naplnit, aby nepoškozovala záda?

 • Poukaz na zdravotnické prostředky

  Zdravotnické prostředky na poukaz jsou takové pomůcky, které lékař předepíše (obdobně jako recept u léků) a pacient si je vyzvedne v lékárně nebo výdejně zdravotnických prostředků a může je doma sám používat nebo aplikovat.

  Zdravotnické prostředky se předepisují na poukaz, který lze vystavit pouze v listinné podobě (na rozdíl od receptů na léčivé přípravky, které mají být vystavovány až na výjimky elektronicky, u poukazů elektronická forma zatím neexistuje).

 • České ILCO, z.s.

  České ILCO, z.s. je pacientská organizace sdružující stomiky v České republice. Stomik je zdravotně postižený občan, s dočasně nebo trvale vyvedeným dutým orgánem na povrch těla. Nejčastěji je vyvedeno tlusté a tenké střevo nebo močové cesty, čímž dochází ke změně základních fyziologických funkcí, k neovladatelnému vyprazdňování stolice, střevního obsahu nebo moči nepřirozenou cestou s nutností používání stomických pomůcek. Důsledkem je výrazné zhoršení celkové kvality života.

 • Pohybová aktivita ve školách

  Každá chvilka, kterou děti věnují pohybu, prospívá jejich zdraví, protože přibývá obézních dětí. Z nich často vyrostou obézní dospělí, u kterých dříve či později propukne cukrovka, onemocní vysokým krevním tlakem, v důsledku přetížení pohybového ústrojí se zhorší jejich pohyblivost a později soběstačnost a odnese to také jejich psychika. Obézní děti si nevěří, mohou se stát terčem šikany a jako dospívající mají problémy s navazováním partnerských vztahů. Příčinou obezity však není jen nedostatek pohybové aktivity, ale také přejídání a nevhodná skladba stravy.

Doporučené zdroje

 • Hluchota

  Zdroje věnované příčinám, diagnostice, typům, stupňům a možnosti léčby hluchoty. Dozvíte se, co poškozuje sluch, jaké pomůcky pomáhají osobám se sluchovým postižením a jakou podporu, dětem s poruchou sluchu, poskytuje Společnost pro ranou péči.

  Přejít na externí zdroj
 • Příspěvek na zvláštní pomůcku

  Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo těžké sluchové postižení anebo těžké zrakové postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených osobám se zdravotním postižením, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek na zvláštní pomůcku, je stanoven ve vyhlášce č. 388/2011 Sb. Detailní popis postupu při podání žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku najdete na Portálu veřejné správy.

  Přejít na externí zdroj
 • Slepota

  Zdroje věnované příčinám, projevům, diagnostice a možnosti léčby slepoty. Jaké existují technologie a pomůcky pro nevidomé a jakým způsobem jsou lidé se ztrátou zraku schopni se zapojit do běžného života? Otázky na tyto odpovědi, spolu s dalšími informacemi, které se týkají poškození zraku, naleznete v uvedených příspěvcích.

  Přejít na externí zdroj