Nežádoucí události: Základní přehled v čase

Datová sada obsahuje přehled nežádoucích událostí (NU), jejich rozdělení podle zdravotnického zařízení nebo typu poskytovatele zdravotních služeb (ZZ/PZS) a roku, ve kterém k nežádoucí události došlo (od roku 2018 do posledního uzavřeného roku). Cílem je poskytnout přehled hlášených (vykázaných) počtů nežádoucích událostí dle poskytovatelů zdravotních služeb v jednotlivých kategoriích v souhrnné analýze dat za daný rok. Více informací k Systému hlášení nežádoucích událostí naleznete na Národním portálu SHNU: https://shnu.uzis.cz/.
Téma Zdraví
Periodicita aktualizace roční
Související území Česká republika
Kontakt Jan Mužík
Dokumentace Zobrazit dokumentaci
Časové pokrytí 1. 1. 2018 – 31. 12. 2022
Organizace ÚZIS ČR

Distribuce datové sady

CSV
Nežádoucí události: Základní přehled v čase
CC BY 4.0 Martin Komenda, Jiří Jarkovský, Daniel Klimeš, Jan Mužík, Ladislav Dušek
Originální databáze Není autorskopr​ávně chráněnou databází
Zvláštní právo pořizovatele databáze Nespecifik​ovaný
Osobní údaje Neobsahuje