Počet výsledků: 16

Otevřít filtraci
Datová sada obsahuje přehled nežádoucích událostí (NU), jejich rozdělení podle zdravotnického zařízení nebo typu poskytovatele zdravotních služeb (ZZ/PZS) a roku, ve kterém k nežádoucí události došlo (od roku 2018 do posledního uzavřeného roku).
Jeden řádek souboru obsahuje informaci o narozeném a jeho základních charakteristikách, jako je porodní hmotnost, gestační stáří, věk matky, a umožňuje tak sumarizovat data podle roku události a analyzovat způsob porodu podle porodní hmotnosti, gestačního stáří a např. polohy plodu.
Jeden řádek souboru obsahuje informaci o živě narozeném, jeho základních charakteristikách a poskytnuté léčbě na porodním sále, a umožňuje tak sumarizovat data podle roku události a analyzovat frekvenci jednotlivých léčebných postupů na porodní sále v závislosti na typu poskytovatele zdravotních služeb a např. gestačního stáří.
Jeden řádek souboru obsahuje informaci o živě narozeném a jeho základních charakteristikách při propuštění, a umožňuje tak sumarizovat data podle roku události a analyzovat např. hmotnost při propuštění, způsob výživy a důvod propuštění.
Jeden řádek souboru obsahuje informaci o narozeném, jeho základních charakteristikách a výskytu vrozené vady, a umožňuje tak sumarizovat data podle roku události a analyzovat frekvenci výskytu vrozených vad u narozených v závislosti na typu poskytovatele zdravotních služeb, vitality a např. gestačního stáří.
Jeden řádek souboru obsahuje informaci o narozeném, jeho základních charakteristikách a poskytnuté léčbě na oddělení, a umožňuje tak sumarizovat data podle roku události a analyzovat frekvenci jednotlivých léčebných postupů na oddělení v závislosti na typu poskytovatele zdravotních služeb a např. gestačního stáří.
Jeden řádek souboru obsahuje informaci o narozeném a jeho základních charakteristikách, a umožňuje tak sumarizovat data podle roku události, kraje bydliště matky, četnosti, pohlaví, porodní hmotnosti a gestačního stáří.
Jeden řádek souboru obsahuje informaci o jedné rodičce a provedeném císařském řezu včetně stratifikace dle základních charakteristik, a umožňuje tak sumarizovat data podle roku události, věku rodičky a typu poskytovatele zdravotních služeb.
Jeden řádek souboru obsahuje informaci o jedné rodičce a jejích základních charakteristikách, a umožňuje tak sumarizovat data podle roku události, věku rodičky, typu poskytovatele zdravotních služeb a gestačního stáří.
Jeden řádek souboru obsahuje informaci o jedné rodičce a provedených screeningových vyšetřeních v těhotenství včetně stratifikace dle základních charakteristik, a umožňuje tak sumarizovat data podle roku události a věku rodičky. Datová sada má za cíl postihnout úzce vymezenou tematickou oblast a umožnit uživatelům vlastní analytické zpracování.

Zobrazeno 1 až 10 z 16

Téma

Organizace

Počet výsledků