Vyhledávání v obsahu NZIP

Počet výsledků: 20

Otevřít filtraci
Webový portál Klasifikační systém CZ-DRG obsahuje sadu klasifikačních pravidel pro zařazení hospitalizačních případů do jednotlivých úrovní systému CZ-DRG. Primární motivací...
Výskyt a složení nemocí z povolání se od roku 1991 sleduje v Národním registru nemocí z povolání (dále jen „registr“) [1], který je součástí Národního zdravotnického informač...
Jsem závislý? Jak jsem na tom? Na tyto otázky vám může pomoci odpovědět následující dotazník. Dotazník vznikl podle 10. verze Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN) neboli IC...
Posttraumatická stresová porucha (PTSD) znamená opožděnou nebo prodlouženou reakci na velkou zátěž nebo ohrožení. Kromě toho existuje možnost, že po opakované nebo přetrvávajíc...
Poruchy osobnosti jsou velmi komplexní, proto se projevují nejrůznějšími příznaky. Pro diagnostiku a léčbu poruch osobnosti se osvědčilo rozlišovat jejich různé druhy podle hla...
Diagnóza poruch osobnosti není snadná a nelze ji stanovit okamžitě, protože tyto poruchy se projevují nejrůznějšími způsoby. Odborník proto vysloví nejprve tzv. suspektní diagn...
Jen málokdo chodí rád k zubnímu lékaři. Strach ze zubního ošetření („strach ze zubaře“) je v zubní ordinaci běžným jevem, a to navzdory současným možnostem bezbolestného ošetře...
Pokud obsese a kompulze člověka zatěžují natolik, že mu výrazně znepříjemňují každodenní život, je nutné vyhledat pomoc odborníka. Postiženým je mnohdy zatěžko, aby se přemohli...
Včasná diagnóza úzkostné poruchy umožňuje rychlé zahájení léčby a snižuje riziko rozvoje dalších duševních onemocnění, např. deprese . Na základě odebrané anamnézy stanoví odb...
Mechanismus vzniku ADHD zatím nebyl plně objasněn. Odborníci předpokládají, že se na něm podílí mj. chybná regulace metabolismu dopaminu, serotoninu, popř. noradrenalinu (viz č...

Zobrazeno 1 až 10 z 20

Kategorie

Typ

Počet výsledků