CT angiografie

CT angiografie neboli CTA (zkratka pochází z anglického názvu computed tomography angiography) je vyšetření krevních cév s využitím výpočetní tomografie.

CTA věnčitých tepen umožňuje rychlé, přesné a neinvazivní znázornění těchto tepen. Během CTA je pacientovi do žíly aplikována kontrastní látka a poté, co se oběhem rozšíří do celého těla, provede se CT hrudníku. To umožní přesné zobrazení cév hrudníku – včetně těch, které zásobují srdce.

Viz také výpočetní tomografie (CT), angiografie.