Vyhledávání v obsahu NZIP

Filtrace výsledků

Kategorie

Typ

Počet výsledků

Akutní cévní mozková příhoda: diagnóza
ČLÁNEK

... ani kontrastními látkami. Stejně jako CT a MRI je i duplexní sonografie bezbolestná. Angiografie je obecně... ... ( Výpočetní tomografie neboli CT (zkratka pochází z anglického názvu computed tomography) je jedna... ... ze zobrazovacích metod, která je založena… " >CT , Magnetická rezonance (MR) neboli MRI (zkratka pochází...

Infarkt myokardu: diagnóza
ČLÁNEK

..., která je založena… " >výpočetní tomografií ( CT angiografie neboli CTA (zkratka pochází z anglického názvu... ... computed tomography angiography) je vyšetření krevních cév s využitím… " >CT angiografie... ...) je jedna ze zobrazovacích metod, která je založena… " >CT angiografie (CTA) CTA Věnčité tepny neboli...

Cévní mozková příhoda: iktové centrum
ČLÁNEK

... a Výpočetní tomografie neboli CT (zkratka pochází z anglického názvu computed tomography) je jedna... ... ze zobrazovacích metod, která je založena… " >CT . Stejně tak musí oddělení být schopno 24 hodin denně, 7 dní... ..., jako jsou Angiografie je obecně vyšetření krevních cév pomocí nějaké zobrazovací metody. V užším slova smyslu...

Mozkové aneurysma
ČLÁNEK

... nebo Angiografie je obecně vyšetření krevních cév pomocí nějaké zobrazovací metody. V užším slova smyslu... ... se výraz „angiografie“… " >angiografie . Pokud naopak existuje podezření na prasklé aneurysma, je možné... ... provést přesnou diagnózu pomocí Výpočetní tomografie neboli CT (zkratka pochází z anglického názvu...

Zúžení krčních tepen (stenóza karotid)
ČLÁNEK

...… " >CT ), Digitální subtrakční angiografie (DSA) je zobrazovací metoda, která je založena... ... ), Výpočetní tomografie neboli CT (zkratka pochází z anglického názvu computed tomography) je jedna... ... ze zobrazovacích metod, která je založena… " >výpočetní tomografie ( Výpočetní tomografie neboli CT (zkratka...

Srdeční selhání: příznaky a diagnóza
ČLÁNEK

... angiografie neboli koronarografie je zobrazovací metoda, při níž je do krevního oběhu vstříknuta kontrastní... .... v kardiologii, neurologii či… " >scintigrafie ), Výpočetní tomografie neboli CT (zkratka pochází... ... tomografie ( Výpočetní tomografie neboli CT (zkratka pochází z anglického názvu computed tomography...

Dostupnost zdravotní péče
ČLÁNEK

... i v přeneseném slova smyslu, kdy… " >Artroskopie 8 týdnů Angiografie je obecně... ... vyšetření krevních cév pomocí nějaké zobrazovací metody. V užším slova smyslu se výraz „angiografie... ...“… " >Angiografie nekoronárních Tepny neboli arterie jsou krevní cévy, kterými proudí krev směrem od srdce...

Akutní cévní mozková příhoda: léčba
ČLÁNEK

... Výpočetní tomografie neboli CT (zkratka pochází z anglického názvu computed tomography) je jedna... ... ze zobrazovacích metod, která je založena… " >CT jednoznačně vyloučeno krvácení do mozku. Další Kontraindikace... ... Angiografie je obecně vyšetření krevních cév pomocí nějaké zobrazovací metody. V užším slova smyslu...

Ischemická choroba dolních končetin (ICHDK)
ČLÁNEK

... se výraz „angiografie“… " >angiografie spojená s Výpočetní tomografie neboli CT (zkratka pochází... ... jako Angiografie je obecně vyšetření krevních cév pomocí nějaké zobrazovací metody. V užším slova smyslu... ... tomografií ( Výpočetní tomografie neboli CT (zkratka pochází z anglického názvu computed tomography...

Zobrazeno 1 až 9 z 9