fibrinolytika

Fibrinolytika jsou léky urychlující proces fibrinolýzy. Fibrinolytika zasahují do procesu rozpouštění krevní sraženiny (trombu) tím, že aktivují přeměnu plazminogenu na plazmin. Fibrinolytika se podávají např. při infarktu myokardu či plicní embolii.