restriktivní kardiomyopatie

Restriktivní kardiomyopatie neboli RCM (zkratka pochází z anglického názvu restrictive cardiomyopathy) je typ onemocnění srdečního svalu, který je v západních zemích velmi vzácný. Při RCM dochází k zesílení endokardu (nejvnitřnější stěna srdce) a k fibrotizaci (vznik vazivové, tedy nesvalové, tkáně spojené s tvorbou jizev) srdečního svalu spojené s jeho zvýšenou tuhostí. Toto onemocnění se vyskytuje u žen přibližně dvakrát častěji než u mužů. Formy RCM, které se vyskytují v Evropě, poměrně dlouho nezpůsobují žádné potíže. Jakmile ale začnou pacientovi způsobovat problémy, progrese onemocnění je často velmi rychlá.

Viz také kardiomyopatie.

Související příspěvky: