zevní radioterapie

Zevní radioterapie, teleterapie neboli teleradioterapie je typ radioterapie využívající přístroj (tzv. lineární urychlovač), který zhoubný nádor ozařuje zevně.

Viz také radioterapie, brachyterapie, systémová radioterapie.