antikoagulační léčba

Antikoagulační léčba brání srážení krve tím, že blokuje funkci koagulačních faktorů (pozor, nejedná se o antiagregační léčbu!).

Léky používané v rámci antikoagulační léčby se nazývají antikoagulancia.

Viz také anti-.