environmentální

Environmentální obecně znamená „týkající se životního prostředí“; v souvislosti s lékařstvím se však tento pojem častěji používá ve smyslu „pocházející ze životního prostředí“. Například environmentální zátěž organismu může být jakýkoli typ zátěže, který pochází „z vnějšku“ (zplodiny, záření apod.).
Vyhledat „environmentální“ na NZIP