environmentální

Environmentální obecně znamená „týkající se životního prostředí“; v souvislosti s lékařstvím se však tento pojem častěji používá ve smyslu „pocházející ze životního prostředí“. Například environmentální zátěž organismu může být jakýkoli typ zátěže, který pochází „z vnějšku“ (zplodiny, záření apod.).