somatoformní poruchy

Somatoformní poruchy tvoří skupinu psychologických poruch, při nichž pacient pociťuje tělesné příznaky, pro které nelze najít organickou příčinu (tzn. ani po mnoha vyšetřeních nelze stanovit diagnózu tělesného onemocnění).

Viz také porucha.

Související příspěvky: