MCHC

Střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytech neboli MCHC (zkratka pochází z anglického názvu mean corpuscular haemoglobin concentration) je průměrný obsah hemoglobinu v erytrocytech (stanoví se v laboratoři na vzorku odebrané krve). Vypočítá se jako podíl hmotnosti změřeného hemoglobinu a objemu hematokritu. Normální hodnota je 32–36 g/dl.