familiární nádorová onemocnění

Familiární nádorové onemocnění je zhoubný nádor, který se v konkrétní rodině vyskytuje častěji než v běžné populaci. Familiární zhoubný nádor se často objevuje v mnohem mladším věku, než je obvyklé. Jeho příčinou může být:

  1. zděděná mutace, která zvyšuje riziko vzniku daného nádoru,
  2. faktory vnějšího prostředí, které jsou pro danou rodinu společné a mohou souviset s životním stylem (např. stravovací návyky).

Viz také familiární, nádorová onemocnění.