potrat

Potrat je ukončení těhotenství v době před porodem, při kterém embryo či plod zaniká. Podle příčiny rozlišujeme: