radioaktivní zrna

Radioaktivní zrna (angl. radioactive seeds) jsou drobné zdroje radioaktivního záření, které se někdy používají při protinádorové léčbě. Nejčastěji jsou využívány při brachyterapii u pacientů s karcinomem prostaty. Lékař umístí radioaktivní zrna buď přímo do zhoubného nádoru nebo do jeho bezprostřední blízkosti; nádorové buňky jsou pak usmrcovány energií, která se uvolňuje při rozpadu radioaktivního materiálu.

Obrázek: Radioaktivní zrna (devět drobných „čárek“) a porovnání jejich velikosti s drobnou mincí a s jehlami používanými při jejich zavádění. (Zdroj: CC BY-SA 3.0, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=17971842)

Viz také radioaktivita.