zdraví

Zdraví je podle definice Světové zdravotnické organizace „stav tělesné, duševní a sociální pohody, nikoli pouhé nepřítomnosti nemoci nebo vady“.
Vyhledat „zdraví“ na NZIP