arzen

Arzen (někdy psáno i ve tvaru „arsen“) je chemický prvek, který má zkratku As (pocházející z latinského názvu arsenicum). Arzen se řadí mezi karcinogenní a teratogenní látky. Arzen se může uvolňovat do životního prostředí při některých zemědělských a průmyslových činnostech (například při těžbě a tavení kovů). Kromě toho mohou být lidé vystaveni působení arsenu vdechováním tabákového kouře, pitím kontaminované vody nebo konzumací potravin z rostlin, které byly zavlažovány kontaminovanou vodou.

Viz také chemický prvek.