tabákový kouř

Tabákový kouř je kouř, který vzniká spalováním tabáku, nejčastěji obsaženého v cigaretách, doutnících nebo dýmkách. Tabákový kouř obsahuje nejen nikotin, ale podle některých autorů až 7000 dalších chemických látek, z nichž desítky jsou karcinogenní (způsobují rakovinu) a stovky jsou jiným způsobem toxické.

Viz také tabák, kouření, hlavní proud kouře, vedlejší proud kouře, kouř z druhé ruky.

Související příspěvky: