komorbidita

Komorbidita je další onemocnění či porucha vyskytující se zároveň se sledovaným či popisovaným onemocněním/poruchou. Například u pacienta s některou z poruch osobnosti se mohou vyskytovat další komorbidity, jako např. závislost, deprese apod.

Viz také nemoc (lat. morbus), polymorbidita.