polymorbidita

Polymorbidita je současný výskyt dvou nebo více chronických onemocnění u téhož jedince. Ani jedno z těchto onemocnění přitom obvykle není považováno za „nejvýznamnější“; existují však vedle sebe a každé z nich má na pacienta významný dopad. Konkrétním příkladem polymorbidity je stav, kdy člověk má cukrovku a zároveň nějaké srdečně-cévní onemocnění.

Odvozené přídavné jméno je polymorbidní.

Viz také nemoc (lat. morbus), komorbidita, chronické onemocnění.