závislost

Závislost je nutkavá, chronická, tělesná nebo duševní potřeba užívání návykové látky nebo i konkrétního typu chování (tzv. nelátková závislost), přičemž v případě nemožnosti užití dané látky (či daného chování) se u závislého člověka vyskytují různé nežádoucí tělesné, duševní nebo společenské projevy, označované jako abstinenční příznaky.

Viz také psychická závislost, fyzická závislost a další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz závislost.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Závislosti a návykové látky