bronchogenní karcinom

Bronchogenní karcinom je jakýkoli typ nebo podtyp karcinomu plic (neboli rakovinu plic). Kdysi se tímto termínem označovaly pouze některé typy rakoviny plic, které začínaly v průduškách a průdušinkách. Dnes je však označení „bronchogenní karcinom“ fakticky synonymem pro karcinom plic. Není totiž vždy možné přesně stanovit, zda zhoubný nádor vznikl v průduškách nebo přímo v plicní tkáni – a pro léčbu to ani nemá význam.

Viz také bronch(o)-, -genní, karcinom.

Související příspěvky: