perkutánní transluminální angioplastika

Perkutánní transluminální angioplastika neboli PTA (zkratka pochází z anglického názvu percutaneous transluminal angioplasty) je miniinvazivní endovaskulární zákrok, který se používá k rozšíření zúžených nebo částečně zablokovaných tepen nebo žil, nejčastěji však léčbě aterosklerózy. Do zúženého místa je zaveden katétr s balónkem (tzv. balónkový katétr) a zároveň stent. V dalším kroku je nafouknutím balónku stent přitlačen ke stěnám tepny, kterou tak rozšíří a „vyztuží“. Nakonec je katétr i s balónkem odstraněn, zatímco stent v tepně zůstává.

Obrázek: Perkutánní transluminální angioplastika (PTA) – schematický nákres. (Zdroj: depositphotos.com)

Viz také angioplastika.

Související příspěvky: