intrahepatální cholestáza

Intrahepatální cholestáza doslova znamená „městnání žluči, jehož příčina se nachází uvnitř jater“. Příčinou intrahepatální cholestázy může být např. těhotenství, virová hepatitida, sepse (závažná infekce, která se rozšířila krevním řečištěm), tuberkulóza, amyloidóza, sarkoidóza apod.

Viz také intrahepatální, cholestáza.