nosní přepážka

Nosní přepážka (lat. septum nasi) je plochá struktura, která rozděluje nosní dutinu na pravou a levou polovinu. Nosní přepážka je tvořena:

Obrázek: Nosní přepážka – anatomický nákres (chrupavčitá část je vyznačena modře). (Zdroj: By Henry Vandyke Carter - Henry Gray (1918) Anatomy of the Human Body: Gray’s Anatomy, Plate 854, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=566788)

Viz také nos, nosní dutina.