kost radličná

Kost radličná (lat. vomer) spolu s ostatními obličejovými kostmi tvoří součást lebky. Kost radličná je tenká kost přibližně ve tvaru rádla (odtud pochází i její název), která probíhá svisle v nosní dutině a vzájemně odděluje její levou a pravou stranu.

Viz také kostra, lebka, obličejové kosti.