diagnostická kritéria

Diagnostická kritéria jsou souborem příznaků a výsledků různých vyšetření, které se používají při diagnostice v běžné klinické praxi jako vodítko pro péči o jednotlivé pacienty.

Diagnostická kritéria jsou obecně široká a musí odrážet různé rysy onemocnění (jejich heterogenitu) s cílem přesně identifikovat co nejvíce lidí s daným onemocněním. Vzhledem k této složitosti může být proces vývoje a validace diagnostických kritérií poměrně náročný.

Viz také diagnostika.