angiokeratom

Angiokeratom je nezhoubná (benigní) léze, která se projevuje jako tvrdé, tmavě zbarvené hrbolky na kůži. Angiokeratomy vznikají tak, že drobné krevní cévy (tzv. kapiláry) v blízkosti povrchu kůže se rozšíří nebo prasknou, a povrch kůže zároveň zesílí. Vznikají přitom červené, modré, fialové nebo i černé hrbolky. Angiokeratomy postihují obě vrstvy kůže: povrchovou pokožku i pod ní ležící škáru. Existuje několik různých typů angiokeratomů.

Viz také angio-.