kůra nadledvin

Kůra nadledvin (lat. cortex glandulae suprarenalis) je vnější část nadledvinendokrinních žláz, které shora těsně přiléhají ke každé ledvině. V kůře nadledvin vznikají hormony kůry nadledvin: zejména glukokortikoidy a mineralokortikoidy, v menší míře i androgeny.

Viz také nadledviny, hormony kůry nadledvin.