rekurentní krátká depresivní porucha

Rekurentní krátká depresivní porucha je jednou z forem depresivní poruchy. Pod pojmem rekurentní krátká depresivní porucha se rozumí depresivní epizoda, která trvá jen několik dní (typicky 2–3 dny), objevuje se alespoň jednou za měsíc a vyskytuje se opakovaně, po dobu minimálně jednoho roku.

Související příspěvky: