depresivní epizoda

Depresivní epizoda je jednou z forem depresivní poruchy. Depresivní epizoda se projevuje především sklíčeností, ztrátou zájmu, smutkem a netečností. Depresivní epizody se rozlišují na lehké, středně těžké a těžké. U středně těžkých a těžkých depresivních epizod se mohou objevit i psychotické příznaky, které bývají spojeny s přechodnou a rozsáhlou ztrátou kontaktu s realitou (bludné představy, halucinace apod.).

Související příspěvky: