režim

Režim je doporučený či předepsaný způsob života, jehož dodržování je předpokladem pro úspěch léčby nějakého onemocnění, úrazu apod. Tzv. režimová opatření mohou spočívat např. v doporučeném způsobu stravování, zanechání kouření, omezení konzumace alkoholu, zvýšení pohybové aktivity, duševním odpočinku, vyhýbání se stresu apod.

Odvozené přídavné jméno je režimový.

Viz také další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz režim.