virus poliomyelitidy

Virus poliomyelitidy je jiný název pro poliovirus.

Viz také viry, poliomyelitida.